Impressum & ochrona danych

Oferujący

Gubener Wohnungsgesellschaft mbH
Straupitzstraße 4/5
03172 Guben

Rejestr Handlowy:
HRB 172 CB

Sąd prowadzący rejestr:
Cottbus

NIP:
DE 138824474

Zarząd:
Peter Wiepke
Martin Reiher

Przewodniczący Rady Nadzorczej:
Gerhard Lehmann

Udział w postępowaniu pojednawczym:
Nie uczestniczymy w procedurze rozstrzygania sporów przed instytucją rozjemczą dot. konsumentów.

Kontakt

Telefon: +49 (0) 35 61 400-0
Faks: +49 (0) 35 61 22 39
E-mail: guwo@guwo.de

Projektleitung

Ricarda Weigel
Öffentlichkeitsarbeit/Werbung

Strategie, Konzept & Design

netpr – Strategisches Immobilienmarketing
www.netpr.de

Contao Theme

Tino Kramm Kommunikationsdesign
www.tinokramm.de

Polityka prywatności i korzystanie z plików cookie

1. Prywatność w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe uwagi dają prosty przegląd tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi, kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę. Dane osobowe to wszystkie dane, które umożliwiają osobistą identyfikację. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszej polityce prywatności wymienionej w poniższym tekście.

Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie jest wykonywane przez operatora strony internetowej. Jego dane kontaktowe znajdują się w impressum tej strony internetowej.

Jak są rejestrowane Państwa dane?

Po pierwsze, Państwa dane zostaną pobrane z informacji, które nam Państwo przekażą. Mogą to być np. dane, które podadzą nam Państwo w formularzu kontaktowym.

Inne dane są gromadzone automatycznie podczas odwiedzania witryny za pośrednictwem naszych systemów informatycznych. Są to głównie dane techniczne (na przykład przeglądarka internetowa, system operacyjny lub godzina wywołania strony). Zbieranie tych danych odbywa się automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

Do czego używamy Państwa danych?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia bezbłędnego udostępnienia strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowania użytkownika.

Jakie mają Państwo prawa dotyczące swoich danych?

W każdej chwili mają Państwo prawo do uzyskania bezpłatnych informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Mają Państwo również prawo zażądać sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu i w przypadku dalszych pytań dotyczących ochrony danych, można skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w impressum. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia zażalenia do właściwego organu nadzorczego.

Ponadto w określonych okolicznościach mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Szczegóły można znaleźć w polityce prywatności w "Prawo do ograniczenia przetwarzania".

Narzędzia analityczne i narzędzia stron trzecich

Kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, Państwa zachowanie podczas przeglądania może być statystycznie ocenione. Dzieje się tak głównie z cookies i tak zwanymi programami analitycznymi. Analiza Państwa przeglądania jest zwykle anonimowa; zachowania związane z przeglądaniem nie mogą być odtwarzane do Państwa. Można zaprzeczyć się tej analizie lub jej zapobiec, nie używając pewnych narzędzi. Szczegółowe informacje można znaleźć w poniższej polityce prywatności.

Można zaprzeczyć tej analizie. O możliwościach sprzeciwu informujemy w polityce prywatności.

2. Informacje ogólne i obowiązkowe

Polityka prywatności

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Traktujemy Państwa dane osobowe w sposób poufny i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszą polityką prywatności.

Jeśli korzystają Państwo z tej strony internetowej, zbierane będą różne dane osobowe. Dane osobowe to informacje, które umożliwiają osobistą identyfikację. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu tak się dzieje.

Zwracamy uwagę na to, że transmisja danych przez internet (na przykład podczas komunikacji za pośrednictwem poczty e-mailowej) może zawierać luki bezpieczeństwa. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga do właściwego organu

Odpowiedzialną jednostką przetwarzania danych na tej stronie jest:

Gubener Wohnungsgesellschaft mbH
Straupitzstraße 4/5
03172 Guben

Telefon: (0 35 61) 400-0
E-Mail: guwo@guwo.de

Podmiotem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (takich jak nazwiska, adresy e-mailowe itp.).

Odwołanie Państwa zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwe tylko za wyraźną zgodą użytkownika. W każdej chwili mogą Państwo odwołać udzieloną wcześniej zgodę. W tym przypadku wystarczy zwykła informacja przesłana do nas e-mailem. Zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzona do momentu odwołania, pozostaje bez wpływu na odwołanie.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach i bezpośredniej reklamy (art. 21 DSVGO)

Jeżeli przetwarzanie danych nastąpi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f DSGVO, mają Państwo prawo w każdej chwili, z powodów wynikających z Państwa konkretnej sytuacji , wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych; dotyczy to również profilowania w oparciu o te przepisy. Odpowiednia podstawa prawna, na której opiera się przetwarzanie, znajduje się w niniejszej polityce prywatności. W przypadku złożenia odwołania, nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że będziemy mogli zidentyfikować godne uwagi uzasadnione podstawy przetwarzania, które przeważają nad Państwa interesami, prawami i swobodami lub przetwarzanie służy w celu domagania się, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych ( odwołanie zgodnie z art. 21 ust.1 DSGVO).

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu dokonania bezpośredniej reklamy, mają Państwo prawo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celu takiej reklamy; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono powiązane z taką bezpośrednią reklamą. Jeśli wyrażą Państwo sprzeciw, Państwa dane osobowe nie będą już wykorzystywane do celów reklamy bezpośredniej (odwołanie zgodnie z art. 21 ust.2 DSGVO)

Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia rozporządzenia DSGVO osoby zainteresowane mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym mają miejsce zwykłego pobytu, miejscu pracy lub w miejscu zarzucanego naruszenia. Prawo do wniesienia skargi nie narusza żadnych innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo lub osoby trzecie prawo do otrzymania danych, które automatycznie przetwarzamy na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, w standardowym, nadającym się do odczytu formacie. O ile wymagają Państwo bezpośrednie przetwarzanie danych do innej osoby odpowiedzialnej, nastąpi to tylko, na ile będzie to wykonalne technicznie.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa i do ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłają Państwo do nas, jako operatora witryny, strona korzysta z szyfrowania SSL lub TLS. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać w tym, że linijka z adresem przeglądarki zmieni się z “http://” na https:// oraz w symbolu kłódki w linijce przeglądarki.

Jeśli włączone jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane, które nam Państwo przesyłają, nie będą mogły być odczytane przez osoby trzecie.

Informacje, blokowanie, usuwanie i korekta

W ramach obowiązujących przepisów ustawowych mają Państwo w każdej chwili prawo do bezpłatnych informacji na temat swoich przechowywanych danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych lub w razie potrzeby, prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W celu uzyskania dalszych informacji na temat danych osobowych, mogą Państwo skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w impressum.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. W tym przypadku mogą Państwo skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w impressum. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

  • Jeśli zaprzeczają Państwo poprawność przechowywanych u nas danych osobowych, zwykle potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Na czas trwania kontroli mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
  • Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych nastąpiło /nastąpi niezgodnie z prawem, mogą Państwo zamiast usunięcia zażądać o ograniczenie przetwarzania danych.
  • Jeśli nie będziemy już potrzebować Państwa danych osobowych, ale Państwo potrzebują je do wykonania, obrony lub dochodzenia roszczenia, mogą Państwo zamiast usunięcia, zażądać o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych.
  • Jeśli złożyli Państwo sprzeciw zgodnie z artykułem 21 ust. 1 DSGVO, należy rozważyć pomiędzy Państwa a naszymi interesami. Dopóki nie jest jasne, kogo interesy przeważają, mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

Jeśli ogranictycie Państwo przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te mogą być przetwarzane - z wyjątkiem ich przechowywania - wyłącznie za zgodą Państwa lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub jednego z państw członkowskich.

3. Pełnomocnik ds. ochrony danych

Ustawowo zalecony pełnomocnik ds. ochrony danych

Dla naszej firmy powołaliśmy pełnomocnika ds. ochrony danych.

Detlef Riese
Bethanienstraße 8
03172 Guben

Telefon: 03561/ 5595574
E-Mail: d.riese@itdsc.de

4. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Cookies

Strony internetowe częściowo wykorzystują tak zwane pliki cookies. Pliki cookies nie szkodzą komputerowi i nie zawierają wirusów. Pliki cookies służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna, skuteczniejsza i bezpieczniejsza dla użytkownika. Pliki cookie to są małe pliki tekstowe, które Państwa przeglądarka internetowa odkłada i zapisuje na komputerze.

Większość wykorzystywanych przez nas plików cookie to tak zwane "pliki cookies - sesyjne". Zostaną one automatycznie usunięte po zakończeniu Państwa wizyty. Inne pliki cookie pozostają zapisane na Państwa urządzeniu, dopóki ich Państwo nie usuną. Te pliki cookies pozwalają nam rozpoznać Państwa przeglądarkę przy następnej wizycie.

Mogą Państwo ustawić przeglądarkę tak, aby być poinformowanym o ustawieniach plików cookies i zezwolić na pliki cookies tylko w przypadkach odosobnionych, akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub generalnie wykluczyć oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookies podczas zamykania przeglądarki. Podczas dezaktywacji plików cookie funkcjonalność tej witryny może zostać ograniczona.

Pliki cookies, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji, które chcą Państwo wykorzystać (np. funkcja koszyka na zakupy), będą zapisane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator serwisu ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. O ile przechowywane są inne pliki cookie (takie jak pliki cookies służące do analizy zachowania podczas przeglądania), będą one traktowane oddzielnie w niniejszej polityce prywatności.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Państwa przeglądarka automatycznie przesyła do nas. Są to:

  • używany system operacyjny
  • URL strony odsyłającej
  • Typ i wersja przeglądarki
  • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • Czas żądania serwera
  • Adres IP

Połączenie tych danych z innymi źródłami danych nie zostanie dokonane.

Zbiór tych danych oparty jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator witryny ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej - w tym celu pliki dzienników serwera muszą być rejestrowane.

Formularz kontaktowy

Jeśli prześlą nam Państwo zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, Państwa dane z formularza zapytania, w tym podane tam dane kontaktowe, będą przechowywane w celu przetwarzenia zapytania oraz w przypadku dalszych pytań. Nie udostępnimy tych informacji dalej bez Państwa zgody.

Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza kontaktowego następuje zatem wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust.1 lit. a DSGVO). Mogą Państwo w każdej chwili odwołać tę zgodę. Zwykła informacja przesłana do nas e-mailem jest wystarczająca. Zgodność z prawem operacji przetwarzania danych przeprowadzanych do momentu odwołania nie ma wpływu na odwołanie.

Podane przez Państwo informacje w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do momentu, aż Państwo nas wezwiecie w sprawie usunięcia danych, wycofają swoją zgodę na przechowywanie lub cel przechowywania danych odpada (na przykład po przetworzeniu Państwa zapytania). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

5. Media społecznościowe

Zastosowanie mediów społecznościowych z przyciskiem "Shariff"

Na naszej witrynie używane są moduły mediów społecznościowych (np. Facebook, twitter, Google+, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, TumbIr).

Wtyczki zazwyczaj można rozpoznać po odpowiednich ikonach mediów społecznościowych. Aby zapewnić prywatność naszej strony, używamy tylko wtyczki razem z tak zwanym "Shariff" - rozwiązaniem. Ta aplikacja uniemożliwia wtyczkom zintegrowanym z naszą witryną przesyłanie danych do odpowiedniego dostawcy po pierwszym dostępie do strony zwanym "Shariff".

Tylko wtedy, gdy uaktywnią Państwo odpowiednią wtyczkę, klikając na odpowiedni przycisk, zostanie nawiązane bezpośrednie połączenie z serwerem dostawcy (zgoda). Po aktywacji wtyczki odpowiedni dostawca otrzymuje informacje, że odwiedziliście Państwo naszą witrynę ze swoim adresem IP. Jeśli jednocześnie są Państwo zalogowani na swoim koncie społecznościowym (na przykład na Facebooku), odpowiedni dostawca może przypisać wizytę na naszych stronach do Pańskiego konta użytkownika.

Aktywacja wtyczki stanowi zgodę w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Tę zgodę mogą Państwo odwołać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

6. Narzędzia analityczne i reklama

Google Analytics

Ta strona internetowa wykorzystuje funkcje usługi analizy oglądania stron internetowych Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics wykorzystuje tak zwane "pliki cookies". Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny przez Państwo. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej, są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Przechowywanie plików cookie Google Analytics i korzystanie z tego narzędzia analitycznego oparte są na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator witryny ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników, aby zoptymalizować zarówno swoją stronę internetową, jak i reklamę.

Anonimizacja IP

Na tej stronie uaktywniona została funkcja anonimizacji IP. W rezultacie Państwa adres IP zostanie skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przekazaniem do Stanów Zjednoczonych. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i użytkowaniem internetu dla operatora strony. Adres IP dostarczony przez Google Analytics w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google.

Wtyczka do przeglądarki

Mogą Państwo zapobiec przechowywanie plików cookies poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; zwracamy jednak uwagę na to, że w tym przypadku nie będą mogli Państwo korzystać w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji dostępnych na naszej witrynie. Ponadto mogą Państwo zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym Państwa adresu IP), a także przetwarzaniem tych danych przez Google, pobierając wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem i ją instalując: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Mogą Państwo zapobiec zapisywania danych przez Google Analytics, klikając w poniższy link. Ustawiony zostanie plik cookie typu Opt-Out-Cookie, który uniemożliwia przyszły zapis Pańskich danych podczas odwiedzania tej strony:

Więcej informacji na temat warunków korzystania danych w Google Analytics znajdą Państwo w Oświadczeniu polityki prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

Przetwarzanie zleceń

Podpisaliśmy z Google umowę o przetwarzaniu zleceń i w pełni wykorzystujemy restrykcyjne wymagania niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

Google AdWords i usługi Google Conversion-Tracking

Ta strona korzysta z Google AdWords. AdWords to internetowy program reklamowy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone ("Google").

W ramach Google AdWords korzystamy z tak zwanej usługi Conversion-Tracking. Po kliknięciu reklamy wyświetlanej przez Google jest ustawiony plik cookie dla usługi Conversion-Tracking. Pliki cookies to są małe pliki tekstowe, które Państwa przeglądarka internetowa odkłada i zapisuje na komputerze. Takie Cookies tracą swoją ważność po 30 dniach i nie służą do osobistej identyfikacji użytkownika.Jeśli użytkownik odwiedza niektóre strony naszej witryny, a cookie jeszcze nie wygasło, wówczas my oraz Google możemy rozpoznać, że Państwo jako użytkownik kliknęliście na jednej z naszych reklam umieszczonych w Google i zostali Państwo przekierowani na tę stronę.

Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone za pośrednictwem stron internetowych reklamodawców. Informacje zebrane za pomocą pliku cookie –conversion służą do generowania statystyk konwersji dla reklamodawców AdWords, którzy wybrali Conversion-Tracking. Klienci otrzymują łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli reklamę i zostali przekierowani na stronę Conversion-Tracking. Nie otrzymują jednak informacji umożliwiających identyfikację użytkowników. Jeśli nie chcą Państwo brać udziału w śledzeniu, można z tego zrezygnować, deaktywując plik cookie Google Conversion-Tracking za pomocą przeglądarki internetowej w sekcji Preferencje użytkownika. Nie będą Państwo uwzględnieni w statystykach Conversion-Tracking.

Przechowywanie "plików cookie Conversion-Cookies" i korzystanie z tego narzędzia śledzącego są oparte na art. 6 ust. 1 lit. f D f DSGVO. Operator witryny ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników, aby zoptymalizować zarówno stronę internetową, jak i reklamę.

Więcej informacji o Google AdWords i Google Conversion-Tracking znajdą Państwo w Polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?gl=de&hl=pl.

Swoją przeglądarkę mogą Państwo tak ustawić, aby Państwo byli poinformowani o ustawieniach plików cookies i tylko w pojedyńczych przypadkach pozwolą sobie na przyjęcie plików cookies w niektórych przypadkach względnie je generalnie wykluczą lub uaktywnią Państwo automatyczne usuwanie cookies przy zamknięciu przeglądarki. Przy dezaktywacji plików cookies funkcjonalność tej witryny ,może zostać ograniczona.

7. Wtyczki i narzędzia

Mapy Google

Ta strona korzysta z usługi API usług map Google Maps. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Aby korzystać z funkcji Google Maps, konieczne jest zapisanie Państwa adresu IP. Informacje te są zwykle przesyłane i przechowywane na serwerze Google w Stanach Zjednoczonych. Dostawca tej strony nie ma wpływu na transfer ten danych.

Korzystanie z Google Maps jest w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online i łatwego wyszukiwania miejsc, które wskazaliśmy na stronie. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w Polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?gl=de&hl=pl.

Subskrypcje

Na naszej stronie oferujemy możliwość subskrypcji naszych ofert wynajmu. Za pomocą tego biuletynu informujemy regularnie o nowych ofertach wynajmu. Jeśli chcą Państwo otrzymywać biuletyn, potrzebujemy Państwa adres e-mailowy, a także informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy są Państwo właścicielem podanego adresu e-mailowego oraz, że zgadzają się Państwo na otrzymywanie tych subskrypcji. Rejestrując się w sprawie naszego biuletynu, zapisujemy Państwa preferencje wyszukiwania, adres IP, datę i godzinę rejestracji. Dalsze dane nie są lub tylko na zasadzie dobrowolności gromadzone. Używamy tych danych wyłącznie do dostarczenia wymaganych ofert wynajmu i nie przekazujemy ich stronom trzecim.

Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza rejestracyjnego odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust.1 lit. a DSGVO). Wyrażona zgoda na przechowywanie danych, adresu e-mailowego oraz ich wykorzystanie do wysłania subskrypcji wyszukiwania może zostać przez Państwo odwołana w każdej chwili, na przykład za pomocą linku "dezaktywuj subskrypcję wyszukiwania" na końcu e-maila z subskrypcją wyszukiwania. Legalność już zakończonych operacji przetwarzania danych pozostaje nienaruszona przez odwołanie.